دریافت{ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس}

ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس|سی اِکس/دریافت/42042548|cxe|سازمان یادگیرنده,مدرسه یادگیرنده,مدارس یادگیرنده,سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده در مدارس,ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس,مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده,پایان نامه سازمان یادگیرنده در مدارس,وضعیت مدارس بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده
هم اکنون فایل با موضوع ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات145حجم0/399 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته مدیریت آموزشی(مطالعه موردی:دبیرستانهای دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران) *ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت رایگان:) *قابل استفاده برای رشته علوم تربیتی و روانشناسی چكیده:امروزه مفهوم نوینی كه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند كه هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است.«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌كند و عملكردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است كه عملكردهایش از طریق آگاه شدن و درك بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3) برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفكر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز كنیم. كسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شكل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی كه در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164) در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده كه البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به كاربردن پرسشنامه‌ای كه حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرك تحصیلی، سابقه خدمت و ... نتایج زیر به دست آمد. 1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یك سازمان یادگیرنده برخوردارند.2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرك تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند كه این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است. کلمات کلیدی:سازمان یادگیرندهیادگیری سازمانیویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس مقدمه:سازمان یادگیرنده سازمانی است كه با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی كاركنان، موجبات تكامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود كه با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان كه از تجربیات كاری و سایر مجاری كسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، 1383-ص21) سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است كه همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌كنند.مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یك سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به كار بندد. امروزه، سازمان‌ها و كاركنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، 1385) فهرست مطالب فصل اول: كلیات تحقیق 1تعریف و بیان مسأله 2اهمیت مسأله 5هدف تحقیق 9سوالات تحقیق 9تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 10 فصل دوم: ادبیات تحقیق 14 بخش اول: پیشینه نظری تحقیق 18سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت 18سابقه سازمان یادگیرنده 21تئوری یادگیری سازمانی 24تعاریفی از یادگیری سازمانی 25سازمان یادگیرنده 28یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 34نقش مكاتب فكری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 37اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج» 40تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی 54بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر 58چگونه یك سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟ 60اجزای سازنده سازمان یادگیرنده 66سازمان یادگیرنده در آینده 69راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده 70راهكارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده 75مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده 76تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس) 78مدارس یادگیرنده 80ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده 89مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی 96بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق 99نتیجه‌گیری 114 فصل سوم: روش تحقیق 118 روش تحقیق 119جامعه آماری 120نمونه و روش نمونه‌گیری 120روش جمع‌آوری اطلاعات 121روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 122 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها 123 اطلاعات توصیفی گروه نمونه 124جمع‌بندی 131 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 132بحث و نتیجه‌گیری 133محدودیت‌های پژوهشی 134فهرست منابع 137ضمائم 142
"

مطالب دیگر:
📒دانلود تحقیق در موردترکیبات-کودهای-شیمیایی-10-ص📒دانلود تحقیق در موردتریز TRIZ📒دانلود تحقیق در موردتزريق اسيدهاي آمينه به تخم مرغ مادران گوشتي و اثر آن بر درصد جوجه در آوری📒دانلود تحقیق در موردتزريق تخت کفش📒دانلود تحقیق در موردتزریق📒دانلود تحقیق در موردتساوي حقوق زن و مرد در ايران 25 ص📒دانلود تحقیق در موردتساوي حقوق زن و مرد در ايران📒دانلود تحقیق در موردتست ارتعاش آكوستيك📒دانلود تحقیق در موردتست ازدواج 43 ص📒دانلود تحقیق در موردتست جغرافيايي📒دانلود تحقیق در موردتست ذرات مغناطيسي، مايعات نافذ ، التراسونيك و توضيحاتي در رابطه با ضخامت سنجها 13 ص📒دانلود تحقیق در موردتست ذرات مغناطیسی 10 ص📒دانلود تحقیق در موردتست عربي با جواب تشريحي📒دانلود تحقیق در موردتست مخرب و غیر مخرب جوشکاری صنعت فلزی📒دانلود تحقیق در موردتست هوش📒دانلود تحقیق در موردتست وعيب يابي شبكه📒دانلود تحقیق در موردتست-SCR📒دانلود تحقیق در موردتست-انواع-خازن-توسط-مولتی-متر-11-ص📒دانلود تحقیق در موردتست📒دانلود تحقیق در موردتستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (TDN) در بازرسی قطعات فورج 67 ص📒دانلود تحقیق در موردتسخیر لانه جاسوسی📒دانلود تحقیق در موردتسطيح ليزري📒دانلود تحقیق در موردتسليحات نظامی 14 ص📒دانلود تحقیق در موردتسمه نقاله – راهنمای انبار کردن و حمل و نقل - 11ص📒دانلود تحقیق در موردتشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي 23ص